WINGI

Mau esuk aku tangi jam lima. Mlebu meng kamar mandi tengah enem, wudu trus salat subuh. Langsung masak mie instan soale arep jujug na mamake meng stasiun Kroya, balik meng bandung meneh.

Mamake nang kene melu derep kacang, dadi liburan sekalian derep. Haha, sebetule udu liburan. Jujug ninine karo tilik anakke kie nyonge karo bapane nyong sing nang kene. Mamake nang bandung usahane dodol sega kuning. Aku karo ninine beduli kacang tanduran dewek nang kebon sing hasile ora sepira tapi lumayan. Sukur alhamdulilah baen olihe sepira juga.

Sedurunge mangkat aku diwei duit satus go peranti kepengen udut apa ngopi karo tuku bensin. Gutul Stasiun Kroya ternyata mamake keseliru tiket soale atas nama ninine, ninine nyong arane Sapen. Kudune sing tertera nang tiket ya arane mamake udu ninine jadi ya tuku meneh, eh salah, tuku maning maksude. Wong Banyumas ya maning udu meneh.

Kuwe kejadiane mungki karena mamake ora ngecek trus dadi kayak kuwe. Atau karena kekurangannya yaitu ora pinter baca-tulis. Mbuh lah pokoke ya ceritane tuku tiket maning. Trus ceritane wis kang kono kuwi aku eh nyonge bali. Dimesemi penjaga karcis parkir. Ayu-ayu penjaga karcis parkire lho. Aku bali langsung meng omah trus mritili kacang karo ninine. Eh, salah. Ngopi disit karo udut sedela bene meng kebon. Wise kayak kuwe jam sewelas liren. Jemuahan mangkat jam dua belas kurang seperapat, minggu wingi mbuh jemuahan mbuh ora soale klalen. Intine ya kadang jemuahan kadang ora. Wis kayak kuwe bar jemuahan mritili kacang maning trus udan. Ya, wis. Turu. Tangi jam enem kurang mungkin tengah enem. Trus adus trus salat magrib. Bar magrib meng warnet nulis kie.

Aja bingung judule wingi tapi ceritane siki. Soale ceritane kan anu mau kari siki sing wis dilewati. Ana sing ngomong bahwasane "SEDETIK YANG LALU ADALAH KEMARIN."

 

Januari, 2019

Read previous post:  
Read next post:  
Be the first person to continue this post