Mengenal Dialog Di Dalam Alquran

Ketika belajar menulis dan membuat cerpen tentu aku tak pernah bermaksud untuk membandingkan dialog hasil imajinasi di dalam cerpen dengan dialog di dalam Alquran yang bukan dari imajinasi manusia; melainkan dari wahyu yang disampaikan oleh MalaikatNya kepada Rasul-RasulNya.

Jadi ku beri sedikit penjelasan tentang dialog di dalam Alquran.

Al-hijr:28-35

28. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "Sungguh Aku akan menciptakan seorang manusia (basyar) dari shalshaal dari unsur lumpur hitam yang diberi bentuk."

29. "Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhKu kedalamnya, maka  tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud (mendukung keputusan Allah atas hal itu dan menghargainya dengan segala sisi negatif dan positifnya)."

30. Maka bersujudlah Malaikat itu semuanya.

31. Kecuali Iblis, ia enggan turut sujud bersama para Malaikat lain yang sujud.

32. Dia Allah berfirman: "Wahai, Iblis. Maa laka an laa takuuna ma'assaajidiin."

33. Iblis menjawab: "Aku sekali-kali takkan sujud kepada manusia (basyar) yang Engkau telah ciptakannya dari unsur tanah liat kering dari unsur lumpur hitam yang diberi bentuk."

34. Allah berfirman: "Bila demikian, maka keluarlah kalian dari kehidupan hasanah, maka sungguh dengan pilihan sikap negatif itu membuatmu jadi terkutuk."

35. "Dan sesungguhnya kutukan itu menimpamu sampai hari kiamat."

(lebih bagus gunakan ayat huruf hijaiyahnya saja untuk membedakan dialog antar surat)

Al-a'raf:11-12

11. Sesungguhnya kami telah menciptakanmu (dhamir 'kum') Adam-manusia, lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada Malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam"; maka mereka pun bersujud, terkecuali Iblis. Dia tak termasuk mereka yang bersujud.

12. Allah berfirman: "Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam disaat Aku menyuruhmu". Jawab Iblis: "Aku lebih baik darinya; Engkau ciptakan aku dari unsur api sedang ia dari unsur tanah".

(lebih bagus gunakan ayat huruf hijaiyahnya saja untuk membedakan dialog antar surat)

Al-baqarah:30

30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak jadikan khalifah di bumi itu mahluk manusia yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah; padahal, Kami senantiasa bertasbih padamu dengan memujiMu dan mensucikanMu." Allah berfirman: "Sungguh Aku lebih mengetahui dari apa yang tak kalian ketahui."

(lebih bagus gunakan ayat huruf hijaiyahnya saja untuk membedakan dialog antar surat)

*

Nah, itu yang kumaksud. Jadi dalam satu kejadian dikisahkan tentang situasi yang menunjukan satu peristiwa tetapi dengan dialog yang beragam. Ini, bukan berarti Allah berdialog beberapa kali dengan Malaikat dan Iblis perihal Adam dengan banyak dialog berbeda. Ini namanya dialog ilmu antara Nur dan Zhulumat. Sehingga bahasa menjadi bola permainan makna.

Itulah bedanya dialog di dalam Alquran dengan dialog di dalam cerpen atau novel hasil karya manusia.

Dialog yang berbeda itu menunjukan suatu dialog ilmu yang penekanannya lain bahasan. Jadi melihat dengan cara lain dari sudut lain. Di Al-hijr:30-31, seolah satu kalimat yang dijadikan dua. Di surat lain menjadi satu ayat, Al-a'raf:11, fasajaduu illaa iblis....

Al-hijr:31, diawali kalimat illaa iblis, abaa an yakuuna ma'assaajidiin.

Itu lain bahasan dan menekankan pada bidang ilmu yang lain seperti dari sudut pandang psikologi dan ilmu yang lainnya. Multi tafsir.

*

#Jadi pemitnah yang nyebar isu saya bilang Alquran itu tai, atau nyebar fitnah saya menganggap Alquran itu karangan muhammad, itu orang sosiopat tingkat tinggi. SAYA KIRA URUSAN INI DENGAN TETANGGA DI GANG WIBAWA 2, DI BANDUNG, SEJAK DULU MAU MENGAMBING-HITAMKAN ATAU SEMACAMNYA. ATAU MEREKA TAHU SIAPA SEBENARNYA SI SOSIOPAT PEMITNAH DAN PENGUNTIT ITU. ENTAHLAH. SAYA TIDAK TAHU. TIDAK ADA YANG MENDATANGI SAYA, SIAPA YANG MAU MEMBERI TAHU?

BILA ADA DIANTARA PEMBACA ATAU SIAPA PUN KALIAN, BILA ADA ORANG YANG MENYEBAR ISU GAY ATAU HOMO ATAU PENYUKA LELAKI SESAMA LELAKI, TOLONG ORANGNYA BAWA SAJA KE SAYA DI DUSUN SAWANGAN, DI BANYUMAS, BANTARDAU KULON, KULON MUSHALA. JADI SAYA TAHU SIAPA PENYEBAR ISU GAY ITU. FITNAH ITU.

BILA TIDAK ADA, YA BAGUSLAH. BERARTI SI PENGUNTIT DAN SI PENGINTIP DAN PEMITNAH DAN PENCARI KEJELEKAN ORANG YANG SUKA NYARI KEJELEKAN ORANG  BUAT NGEJELEK-JELEKIN JADI BETULAN PERGI JAUH.

 

 

Read previous post:  
Read next post:  
Be the first person to continue this post