Rewind 2015 - prolog

Nama ku adalah Jowy, aku adalah mahasiswa pendidikan Biologi di salah satu Universitas di Kalimantan. Aku adalah mahasiswa biasa yang akan selalu pulang selepas berkuliah atau sering disebut sebagai mahasiswa KUPU-KUPU. Namun titelku menjadi mahasiswa kupu-kupu berubah ketika aku menjadi salah satu pengurus di Himpunan Pendidikan Biologi, dan disinilah aku bertemu dengan dirinya yang bernama Maryam. 

Maryam, ya.. seorang gadis yang ku kenal dalam himpunan tersebut. 

Inilah kisah ku Jowy pada tahun 2015. []

Read previous post:  
Read next post:  
Be the first person to continue this post