All : Tags adonai

10
points
(1501 words) posted by Ancient 12 years 18 weeks ago
50
Tags: Cerita | lain - lain | Adonai | angel | dongeng | Elohim | Filsafat | iblis | Kepercayaan | malaikat | satan | sejarah | setan | Tuhan