All : Tags hakikat cinta

118
points
(1626 words) posted by khrisna pabichara 14 years 30 weeks ago
98.3333
Tags: Cerita | non fiksi | hakikat cinta | KEDUDUKAN PEREMPUAN | makna cinta
123
points
(1051 words) posted by khrisna pabichara 14 years 39 weeks ago
87.8571
Tags: Cerita | filsafat | arti cinta | hakikat cinta | makna cinta