All : Tags ilalang

52
points
(18 words) posted by siluet sendja 10 years 11 weeks ago
65
Tags: Puisi | cinta | ilalang
8
points
(389 words) posted by NadiL 12 years 24 weeks ago
40
Tags: Puisi | cinta | angin | hujan | ilalang | pesan