All : Tags ilalang

52
points
(18 words) posted by siluet sendja 7 years 33 weeks ago
65
Tags: Puisi | cinta | ilalang
8
points
(389 words) posted by NadiL 9 years 47 weeks ago
40
Tags: Puisi | cinta | angin | hujan | ilalang | pesan