All : Tags isi ulang pulsa

7
points
(34 words) posted by KD 11 years 35 weeks ago
35
Tags: Puisi | cinta | isi ulang pulsa | KD
32
points
(18 words) posted by KD 11 years 38 weeks ago
53.3333
Tags: Puisi | kehidupan | isi ulang pulsa | KD
38
points
(17 words) posted by KD 11 years 38 weeks ago
76
Tags: Puisi | kehidupan | isi ulang pulsa | KD
46
points
(23 words) posted by KD 11 years 38 weeks ago
76.6667
Tags: Puisi | kehidupan | isi ulang pulsa | KD