All : Tags isi ulang pulsa

7
points
(34 words) posted by KD 12 years 49 weeks ago
35
Tags: Puisi | cinta | isi ulang pulsa | KD
32
points
(18 words) posted by KD 13 years 1 day ago
53.3333
Tags: Puisi | kehidupan | isi ulang pulsa | KD
38
points
(17 words) posted by KD 13 years 3 days ago
76
Tags: Puisi | kehidupan | isi ulang pulsa | KD
46
points
(23 words) posted by KD 13 years 3 days ago
76.6667
Tags: Puisi | kehidupan | isi ulang pulsa | KD