All : Tags kekuasaan

42
points
(33 words) posted by syarma_88 12 years 37 weeks ago
52.5
Tags: Puisi | cinta | Cinta | kekuasaan | rindu
57
points
(1318 words) posted by picsou 13 years 36 weeks ago
81.4286
Tags: Cerita | kehidupan | hukum | kekuasaan | negara | sekolah