All : Tags kekuasaan

42
points
(33 words) posted by syarma_88 14 years 8 weeks ago
52.5
Tags: Puisi | cinta | Cinta | kekuasaan | rindu
57
points
(1318 words) posted by picsou 15 years 6 weeks ago
81.4286
Tags: Cerita | kehidupan | hukum | kekuasaan | negara | sekolah