yuu_sara : Tags apa ajalah

58
points
(300 words) posted by yuu_sara 9 years 18 weeks ago
52.7273
Tags: Cerita | Cerita Pendek | lain - lain | apa ajalah | cabe-cabe | yusriest